یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

بیلبورد تبلیغاتی

از ابتدایی‌ترین تمدنها تا به امروز، بشر از تابلوی آگهی-در هر شکل و اندازه- به امیدِ یافتن بازاری برای کالاهای مادی و معنوی خود سود

جسته است و این کار موجب ارتقاء بسیـاری از جنبه‌های زندگی شده‌است. آنها مبـدل به یکی از  محبوب‌ترین وسایل خبررسانی شده‌اند.

یکی از نکات کلیدی برای تبلیغات محیطی، زمان است، بینندگان میتوانند تبلیغات بیلبوردها را در کنار جاده را فقط در چند ثانیـه ببینند و

پیـام در همان چند ثانیه انتقال پیدا خواهد کرد. تبلیغات محیطی امکان این را فراهم می آورد که مخاطبین تبلیغات بروی بیلبوردها را در

طول شبانه روز ببینند، باعث ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب خواهد شد.

بیلیورد، اثرگذارترین نوع تبلیغ است.