از ابتدایی‌ ترین تمدن ها تا به امروز، بشر از تابلوی آگهی -در هر شکل و اندازه- به امید یافتن بازاری برای کالاهای مادی و معنوی خود سود جسته است و این کار موجب ارتقاء بسیـاری از جنبه‌های زندگی شده‌ است. آنها مبـدل به یکی از  محبوب‌ترین وسایل خبررسانی شده‌اند. بنا به گفته یکی از متخصصان، دلیل این محبوبیت یا به خاطر مخاطب فراوان و قیمت مناسب آن است یا به این دلیل که امـروزه مردم بیشتر وقت خود را در خودروها و درحال تردد در خیـابان‌ها می‌گذرانند.

بیلبورد و عرشه پل به تابلوی بزرگی گفته می‌شود که فضـای مناسبی برای نصب آگهی را در اختیار دولت، صنعتگران و عرضه کننـدگان کالا می‌گذارد. و در اصـل به هر فضای خارجی که امکان نصب آگهی بر آن باشد اطلاق می‌شود. اما امروزه، بیشتر به معنای تابلوهای بسیار بزرگ و نورپردازی شده ‌است، که بر پایه‌های بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل دیده شدن هستند اطلاق می شود.

یکی از نکات کلیدی برای تبلیغات محیطی، زمان است. بینندگان می توانند تبلیغات بیلبورد ها را در کنار جاده را فقط در چند ثانیـه ببینند و پیـام در همان چند ثانیه انتقال پیدا خواهد کرد. فاصله مکانی یکی از فاکتـورهای دیگر است. تبلیغات محیطی باید ساده با تصاویر واضـح و کمتـرین نوشتـه ها باشند. تبلیغات محیطی امکان این را فراهم می آورد که مخاطبین تبلیغات روی بیلبوردها را در 24 ساعته شبانه روز ببینند و این امر باعث ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب خواهد شد بیلیوردها حرف ربطی است با دیگر تبلیغات.

 

« رساندن پیام در زمان کم، ارزش زیادی دارد. »